Strijd tegen water

In Nederland is er al sinds mensenheugenis een strijd met het water. Romeinse historicus Tacitus schreef al over de toenmalige bewoners van het noorden van ons land, dat deze op terpen woonden, om zich te beschermen van het vaak hoge water.

Zeeniveau

De afgelopen eeuwen is Nederland ingepolderd. Ongeveer de helft van al het Nederlandse land ligt onder zeeniveau en het economisch centrum van ons land wordt beschermd door dijken en keringen. Kosten lekdetectie voor dat soort dijken zijn natuurlijk hoog, met een hele grote hoeveelheid dijkgraven in ons land, maar dat is het ook wel waard, voor de veiligheid van ons Nederlanders. Afgelopen jaar bleek immers hoe duur het kan zijn als het waterlek opsporen niet goed gaat. Het rivierengebied in Zuid-Limburg overstroomde flink, met enorme schade tot gevolg. In het buitenland en dan vooral in Duitsland was de schade nog veel groter en daar vielen ook vele doden door de grote overstromingen.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering is de strijd tegen water forser aan het worden. De waterspiegel stijgt wereldwijd en Nederland moet zijn duinen misschien wel gaan ophogen of enigszins verleggen. Verder zorgt de afwijkende toevoer van water door onze rivieren voor problemen. Doordat er vaker hele heftige regenval is in een korte periode door klimaatverandering, moeten rivieren vele meer water kunnen dragen, wat zonder ingrijpen niet gaat lukken. De mens heeft de rivier vaak al zo ingedamd dat hij minder water kan transporteren en dat kan nu nog wel eens problematisch worden.

Delta

Gelukkig is Nederland een rijk land dat prima kan betalen voor haar strijd met het water. Een ander land in een rivierdelta, Bangladesh, heeft daar bijvoorbeeld meer problemen mee. Daar brokkelen er al grote stukken land af door de toegenomen erosie van de rivieren die meer water moeten vervoeren tegelijk in het deltagebied in Bangladesh en India.