Wat te doen bij een kapot slot?

Een kapot slot kan een buitensluiting tot gevolg hebben, wanneer het niet meer lukt het slot te draaien of een andere ingang te nemen. Groot nadeel van een kapot slot is het feit, dat het herstellen hiervan vaak behoorlijk lastig is. De hulp van een ervaren slotenmaker kan benodigd zijn om het slot te repareren. Daar komt bij dat zo’n reparatie niet altijd mogelijk is. Het alternatief is het vervangen van het slot, waarbij men onderscheid maakt tussen het vervangen van het volledige slot en uitsluitend de cilinder hiervan. In dit artikel lees je meer over hetgeen je bij een kapot slot het beste kunt doen.

Met spoed een kapot slot laten herstellen

Wanneer de reparatie van een kapot slot niet kan wachten tot een volgende werkdag, bijvoorbeeld wanneer dit een buitensluiting veroorzaakt, kun je de spoeddienst van een slotenmaker benaderen. Steeds meer slotenmakers werken met zo’n spoeddienst. Het verzekert je ervan dat je vaak dezelfde dag nog wordt geholpen. Daarbij is de spoeddienst van een slotenmaker normaliter 24/7 bereikbaar; ook in de avond en het weekend. Mocht je de achterdeur kunnen gebruiken, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn tot een volgende dag te wachten met het inschakelen van de slotenmaker. Vaak rekent een slotenmaker een apart tarief voor haar spoeddienst.

Slot repareren door cilinder te vervangen

Het is afhankelijk van de ontstane schade aan het slot, of dit eenvoudig te herstellen is door een slotenmaker. Vaak betekent een slot repareren concreet dat de slotenmaker de cilinder van het slot vervangt. Immers, vaak zijn de schilden die over een slot heen geplaatst worden niet beschadigd. Voor het vervangen van de cilinder in het slot heb je de hulp van een slotenmaker niet altijd nodig. Je kunt dit zelf doen, door een instructievideo op te zoeken. In deze video’s wordt stapsgewijs toegelicht hoe je de huidige cilinder verwijdert en deze vervangt voor een nieuw exemplaar.

Inbraakbeveiliging verbeteren door slot te vervangen

Bij een kapot slot kan het interessant zijn om het vervangen hiervan te overwegen. Het geldt in het bijzonder voor oudere woningen met een sterk verouderd slot op de voor- of achterdeur. Vervang het kapotte slot niet zelf, maar schakel een slotenmaker in voor hulp. Een slotenmaker kan je namelijk meer vertellen over de wijze waarop het vervangen van het slot bijdraagt aan de inbraakbeveiliging in huis. Daarbij wil je zeker weten dat het slot correct gemonteerd wordt. Stap van een cilinderslot met twee contactpunten in het kozijn over naar een slot met bijvoorbeeld drie of vier van deze punten. Het maakt dat het inbrekers meer tijd en moeite zal kosten om de deur te forceren.

SKG-gekeurde sloten voor deuren

Kies bij de aankoop van een nieuw slot altijd voor een SKG-gekeurd slot. Deze stichting geeft sloten een beoordeling van nul tot en met drie sterren. Het aantal sterren zegt iets over de kwaliteit van het slot en de weerstand die deze biedt bij een inbraakpoging. Laat een slotenmaker je hier meer over vertellen als deze het kapotte slot komt herstellen of vervangen.